четвъртък, 31 юли 2014 г.

Белмекен - Премката - връх Равни Чал - връх Сивричал - връх Каменити Чал - връх Ортачал - връх Зъбчето - спортна база Белмекен

   
  Района на Белмекен в Рила планина е много красив и същевременно почти винаги негостоприемен и неприветлив. Връх Белмекен, който ни разказа играта през зимата и сега ни посрещна начумерено. Буфер на ветрове, облаци и мистика. Като естествена преграда и липса на върхове от страната на язовира, оголеното било е свърталище на неблагоприятни атмосферни условия.

Хижа Христо Смирненски. Пристигнахме късно вечерта в петък! Небето с тътени разкриваше силата на природата. Светкавици ослепително преминаваха през небесата. Заваля дъжд едва след като влязохме в палатките, преди това в хижата на раздумка. Обсъждахме маршрута за утрешния ден, в района на връх Белмекен и околните красиви, и обзорни върхове.

Паркинга пред хижата и палатките под иглолистните дървета.

Последва сушене на палатки, лека закуска с топъл планински чай и снимки!

Облаци и нюанси се гонеха по небесата. Денят предвещаваше да е ветровит. Поемаме по пътеката от спортна база Белмекен към Премката между връх Белмекен-2626м.н.в. и връх Равни Чал-2637м.н.в.
Билото към връх Сивричал е обладано от мъгли и ветрове.

Пейзажът през целия ден се менеше динамично. Станахме свидетели на интересни гледки с преминаващи мъгли и студени облачни маси.

Докато другите от групата подсякоха върха, аз го изкачих в компанията на смразяващ и силен вятър. Благодарение на Делчовата гроздовица, "хоспитализирах" симптомите на премръзването! :) Въпреки че бях по тениска, успях да се сгрея! :) Котата на Равни Чал-2637м.н.в. Едва сега разбрах, че е с 11 метра по-висок от връх Белмекен.

Вятърът ме принуди да притичам по склона към следващата премка, където беше срещата с останалите от групата. В това време динамиката на времето се изрази в потенциални следващи кадри.

Сивричал, връхчето което щяхме да качим продължавайки по билото. Вдясно в мъглата връх Ибър-2666м.н.в.

Връх Ибър-2666м.н.в. под новогенерирал се облак. Под него - Сухото езеро! :)

Сивричал  и Ибър, отваряха се сини прозорци, поснимах доволно! :)

Стигнахме на завет, където беше срещата, но Делчо, който подсече връх Равни Чал го нямаше..... Притесних се, а той се скътал до едни скали и правил подготовка за обяда! :)

Мария и Мариана правят чай с набраната от полянката мащерка... Пристигнах на време за първата чаша! :)


И тръгнахме по ръба към връх Сивричал и обезопасителното въже.

Останах без дъх да тичам по ръба, за да снимам групата по въжето! :)

Мария.:)

Мария и Мариана.:)

Делчо.:)Катя и връх Белмекен в далечината под облаците, вляво връх Равни Чал.:)


Откри се приятна гледка към язовир Белмекен. Връх Белмекен вляво, забулен в облаци! :)

Катерим по Каменити Чал.

Катя по скалите.

Улеите по ръба! Красиви и опасни!

И отново към язовир Белмекен. Като за еднодневен преход се получи доволно натоварващ! Слязохме на спортната база да вземем автомобила и право към хижа Христо Смирненски да доизметем що мезета и бири бяха останали! :)

Лека! :)

Няма коментари:

Публикуване на коментар