събота, 30 юли 2011 г.

Антично римско селище Абритус

   В тази и следващите 2 публикации ще се настроя на вълна история, развалини и останки, представяйки три места в България, които доказват огромното ни културно и историческо богатство. По ред причини, доста фотоматериал на хард диска ми събира прах с годините, от обиколки, с цел запознаване с история, култура и природни богатства. Минавали са ми мисли за подобни публикации, но тъй като снимането на подобни места е трудно, по ред причини, не съм прибягвал до тях, заради лошото качество на снимките. В музеите се снима трудно, или осветлението е неподходящо, или постоянно минават посетители, които осуетяват това, което си замислил, а и уредниците, и охраната гледат ... все едно им снимаш обяда:). Постепенно ги пооправих и сглобих няколко фото колажа, които ще приложа.
Абритус е антично римско селище, което е преустроено в град през периода от II-ри до IV-ти век. Намира се в североизточна България, в близост до град Разград. В периода между I и IV в. били почитани езическите божества, а след признаването на християнството за равноправна религия – и Христос. Един от най разпространените култове в Абритус е култът към Херкулес. Почитани са още Юпитер, Марс, бог Аполон, Хигия, Арес.
Днешният резерват е разположен на площ от 1000 декара. Богат е с паметнци на римската, тракийската и средновековната българска култура. Неговото проучване е съществен принос в развитието на българската историография и култура.
Паметниците са обособени в три групи: посветителни, надгробни, архитектурни. Основната част от тях са от римската епоха II-III в., намерени в късноантичния римски град Абритус. Останалите са паметници от късното средновековие XVIII-XIX век — надгробни и строителни християнски, мюсюлмански и арменски надписи.



Следва средновековен град Велики Преслав.

Няма коментари:

Публикуване на коментар