четвъртък, 28 февруари 2013 г.

Водопад Сучурума


Сучурума през зимата

   Снеготопенето, породено от по-високите за месец февруари температури, отключи водните падове и отприщи застоя на реките. 

Водопад Сучурума над Карлово не прави изключение.

Бучаща смесица от стопена снежна вода, кал и шума, набира скорост по водните бързеи и предвещава настоящата пролет.

Мъглите притискат долината на Стара река - типичното февруарско поведение на природата и отминаващата зима.

Пътечка 'Виа Ферата' над водопад Сучурума, води и до екстремен подход по реката, за по-любопитните, и по-екстремно настроени натури.

Времето се изявява с февруарски нрав - мъгла гали гората, заръмява ситен и студен дъждец.

Силен дъжд нарушава разходката, топлината на пушещите  коминчета предвещава уют в бетонния град.


Няма коментари:

Публикуване на коментар