четвъртък, 8 септември 2016 г.

Крепост Козник - екопътека Кечи кая - крепост Калето - пещера Голубовица - Агушеви конаци - Бориковска пещера - Момчилова крепост - екопътека Невястата


Вила Козник над с. Рибница, Родопи.

Екопътека Кечи кая и крепост Козник.

Родопски панорами. В ниското е сгушено село Рибново.

Вила Козник се белее на широката поляна, оградена от красивите родопски гори.

Останки от зид на крепостната стена на крепост Козник.

Уютната вила Козник, базовия ни лагер в следващите няколко дни, в които посетихме комерсиални и некомерсиални места в тази красива и оставаща в страни част на Родопите.

Пътеката до крепост Калето над с. Кошница минава през малка проходна пещера.


По пътеката за пещера Голубовица - водната пещера.

В пещера Голубовица.
Агушевите конаци в с. Могилица.

Бориковска пещера.
Във вила Козник всички вечери бяха тежки, много тежки. :)


Утрините свежи. :)


Момчилова крепост - по пътеката.Панорамната екопътека Невястата.
До скоро. :)

Няма коментари:

Публикуване на коментар