понеделник, 25 април 2022 г.

Долмен - Изворово

   Изворово се намира на 32 км източно от Харманли, в Сакар планина и днес наброява около 302 жители. Землището на селото е богато на исторически паметници.
   Проучванията през 1901г отбелязват 9 долмена, от които два са в самото село, през 1974 те вече са само седем. Най-интересен е долменът, разположен югозападно от селото. Той е съвсем прост еднокамерен, без лицева стена, без дромос, фасада и могила. Сглобен е без жлебове. Капакът, обаче, е оцелял на мястото си.
   По традиция в Изворово седмица след брането на гроздето (на 27 септември), в местността Блага черква се прави църковна служба и курбан, като се колело агне. По време на самия курбан хората използвали долмена за маса. Свещеникът освещавал върху долмена вода, с която после ръси присъстващите за здраве. Курбанът се приготвял на място. Данните от края на ХІХв свидетелстват, че при ритуала хората сядали в кръг по камъните, които обграждали някога могилата над долмена...


"Фотопътеводител Изчезващите свети места на България" - е-вариант, ново издание - ЛИНК

Няма коментари:

Публикуване на коментар